Školní novinyLogo700barvy.jpg

Základní škola Vsetín -Sychrov, e-mail
 Soutěž: Vyznám.... se v historii Vsetína

druhé kolo proběhlo 21.11.2008
soutěž ukončena


Hlavní stránka 

Vsetin-pohled.jpg
obrázek -pohled na Vsetín od naší školy, archiv redakce školních novin 2007

Město Vsetín a Základní škola Vsetín -Sychrov 97 za spolupráce s Muzeem regionu Valašsko uspořádali soutěž pro žáky základních škol ze Vsetína s názvem „Vyznám se v historii Vsetína“

Akce byla vyhlášena u příležitosti 700 let první písemné zmínky o Vsetíně a škola pro ni získala grant z Města Vsetína.

Soutěž probíhala ve dvou kolech. První bylo písemné a bylo vyhlášeno 4.5.2008 u příležitosti osvobození Vsetína. 

Úkolem žáků bylo zpracovat projekt z historie města, mezi doporučenými tématy bylo například období 2.světové války, pomníky a památníky ve Vsetíně, nebo třeba i významné vsetínské osobnosti a další důležité události.

Práce to nebyla jednoduchá. Žáci pátrali v publikacích, na stránkách internetu i v archívech, popřípadě přímo v terénu. 

Mnoho informací jim daly i stránky Města Vsetína, kde je historie skvěle a přehledně zpracovaná.

Historička Mgr. Hana Jabůrková (Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně) měla nelehký úkol, musela všechny práce pečlivě pročíst a doporučit z 24 soutěžících šest nejlepších nebo nejzajímavějších projektů.

Všichni zapojení žáci se sešli 21.11.2008 v moderní multimediální učebně v ZŠ Vsetín,Sychrov, aby prezentovali před publikem, i porotou, svá dílka. Tady už šlo do tuhého, nebylo možné schovat se za písemný projev, bylo třeba umět mluvit a svou práci představit publiku.

historie-celekfoto.JPG

Dětem se to šlo velmi dobře, dle mínění poroty ve složení : Eva Liďáková (odbor školství a kultury Města Vsetína), Mgr. Hana Jabůrková (Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně) a Mgr. Ondřej Sláma (Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s.).

historie-porota.JPG

Kdo se prezentoval ve druhém kole ?

Do druhého kola postoupili: Daniela Daňová + Lenka Hurtová, ZŠ Vsetín,Sychrov * Elizabeth Brázdilová, ZŠ Vsetín,Sychrov *  Aneta Škařupová + Nikola Zíchová + Nikola Koňaříková, ZŠ Vsetín,Sychrov * Hana Hromadová ZŠ Vsetín,Sychrov * Michal Tymrák + Tomáš Zadrobílek, ZŠ Vsetín,Sychrov * Petr Slováček, ZŠ Vsetín, Trávníky

A konečné pořadí?

1.místo: tým ve složení Aneta Škařupová, Nikola Zíchová a Nikola Koňaříková, ZŠ Vsetín,Sychrov a jejich práce : Pomníky a památníky ve Vsetíně

2.místo: Petr Slováček, ZŠ Vsetín, Trávníky a jeho práce o založení Vsetína

3.místo: Elizabeth Brázdilová, ZŠ Vsetín,Sychrov, a její práce: Funkcionalismus ve Vsetíně.

BLAHOPŘEJEME !!

historie-vitezove.JPG

Také diváci měli své úkoly, vybírali si nejsympatičtějšího řečníka a cenu diváků si odnesla opět 

Elizabeth Brázdilová, ZŠ Sychrov.

historie-cenadivaku.JPG

Ceny převzali všichni účastníci projektu, protože každý z nich vynaložil velké úsilí, nakoukl pod pokličku historie našeho města a obohatil sebe, i nás, členy poroty, organizátory i diváky.

historie-divaci.JPG

Vítězům blahopřejeme a těšíme se na další podobné soutěže.HISTORIE PROJEKTU :


termín zahájení : 4.5.2008
termín ukončení 1. kola : 17.10.2008...1 kolo soutěže bylo uzavřeno.
Zapojily se dvě školy: ZŠ Vsetín,Sychrov a ZŠ Vsetín, Trávníky, celkem 24 žáků, 16 soutěžních textů


Město Vsetín a Základní škola Vsetín -Sychrov 97 za spolupráce s Muzeem regionu ValašskoLogo700barvy.jpg

vyhlašují soutěž pro žáky základních škol


Vyznám se .... v historii Vsetína

k 700. výročí první písemné zmínky o Vsetíně

Jedná se o soutěž, v rámci které si žáci II. stupně základních škol ověří své znalosti historie města Vsetína a v druhém kole také schopnost vyjadřovat se, prezentovat svůj názor na mikrofon před publikem...


  1. kolo -část písemná

vyhlášení 4.5.2008

ukončení 17.10.2008


  1. kolo – část ústní, prezentace zpracovaného úseku dějin Vsetína na mikrofon

dne 21.11.2008 v multimediální učebně ZŠ Vsetín,Sychrov od 9:00 hod. 

Propozice k 1.kolu :

žáci si vyberou jedno z doporučených témat a zpracují je dle svého nejlepšího vědomí a svědomí do písemného projektu.

Projekt může být:

a) individuální (pro jednotlivce)

b) kolektivní (maximálně 3 žáci)


Svůj projekt žáci zpracují do písemné podoby a v termínu do 17.10.2008 odevzdají na Městském úřadu, odbor školství a kultury - 

k rukám paní Evy Liďákové.

Projekt -písemná práce musí obsahovat:

- název projektu

- jména autora (autorů -u kolektivů jeden zástupce, který bude práci v případě

postupu prezentovat veřejně), věk autorů, třída

- adresu školy a kontakt na pověřenou osobu ve škole

- literaturu či jiné zdroje, ze kterých autoři projektu čerpali


Porota vybere z doručených projektů cca 5, které postoupí do 2.kola.


Propozice k 2. kolu – ústní prezentace dne 21.11.2008 v 9:00 hod. v ZŠ Vsetín,Sychrov

Vybraní žáci představí své projekty ústně, před publikem, v upoutávce v maximální délce 5 minut, 

která bude povinně obsahovat :

a) vybrané téma,

b) vlastní sdělení

c) osobní názor autora projektu na uvedenou problematiku.POZNÁMKA !

Je nutné si uvědomit, že porota v 1. a 2. kole bude různá, publiku i porotě v 2.kole je nutno projekt představit jako celek,

jako by porota nikdy nečetla původní projekt, který do soutěže postoupil z 1.kola.


Témata :

1) Založení města Vsetína (toto téma je možno zpracovat částečně i na základě

vlastní fantazie, protože prameny nejsou jednotné)


2) Pomníky a památníky ve Vsetíně (žáci si vyberou pomníky či památníky dle

svého uvážení -rozsah viz výše)


3) Období druhé světové války (volné téma z příslušné doby, odbojové skupiny –

J.Sousedík, spolupráce s partyzány, život v období protektorátu, osvobození

města, osudy „obyčejných“ lidí -pamětníků)


4) Historické osobnosti města Vsetína


5) Funkcionalismus ve Vsetíně (funkcionalistické budovy a jejich tvůrci, doba...).
Kde čerpat informace?
Poradíme..... napovíme... ale Vy sami se rozhlédněte, pátrejte a zjišťujte!

Stránky města Vsetína - http://www.mestovsetin.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18676&id=474170&p1=6688
http://www.zlate-slitky.cz/Numismatika.htm?http&&&www.zlate-slitky.cz/Komercni_Banka_Vsetin.htm

Vloženo 25.5.2008
vložila -ševčja-

upraveno 27.10.2008, naposled 21.11.2008